Om Innlandet Boligprosjekt AS

Selskapet ble etablert i 2019 og eies av Mesterhus Innlandet AS og GOBB Prosjekt AS med 50 % hver.

Formålet med selskapet er å skaffe tomter for utvikling av attraktive boligområder i Innlandet. Selskapet samarbeider med Rotstigen AS som totalentreprenør på de prosjektene som selskapet skal realisere.

Prosjektet på Slåtten ved Raufoss er det første prosjektet som selskapet etablerer.

Eierne av selskapet har lang fartstid i eiendomsbransjen og begge eierne har en historie som strekker seg over mer enn 70 år tilbake i tid.

Kontaktpersoner for selskapet er Tom Søgård i GOBB Prosjekt eller Terje Braathen og Bjørn Åge Scheide i Mesterhus Innlandet.

Du kan lese mer om eierne på www.gobb.no / www.gobbprosjekter.no og på www.mesterhusinnlandet.no